159 kebiasaan yang di lakukan oleh Nabi Muhammad SAW

I. KEBIASAAN-KEBIASAAN Nabi SAW SEKITAR SOLAT Selalu solat sunat fajar Meringankan solat sunat fajar Membaca surah Al-Ikhlas dan Al-Kafirun dalam solat fajar (ayat lain yang dibaca Nabi dalam solat sunat fajar) Berbaring sejenak setelah solat sunat fajar Mengerjakan solat sunat di rumah Selalu solat sunat empat rakaat sebelum Zuhur Mengganti dengan empat rakaat selepas zuhur … Read more