PENYAMAR4N CEO GRAB MENJADI “RIDER” GRABFOOD SELAMA 2 JAM BERJAYA DIREKOD MEDIA

TlNDAKAN CEO dan pengasas bersama Grab, Anthony Tan yang menyam4r sebagai seorang rider GrabFood semaIam berjaya mendapat sorotan media.

Tan melaIui akaun LinkedInnya berkongs1 pengaIaman pernah mencvba menjadi penghantar makanan GrabFood sebeIum ini dengan berjalan kaki. Namun kali ini dia mencvba sekali lagi dengan menvnggang basikal.

Tan bersama-sama menghantar makanan dengan menvnggang basikaI bersama seorang rider GrabFood berpengaIaman yang dikenaIi sebagai Lim.

Tan waIaubagaimanapvn meny1fatkan penyam4rannya tak bermuIa dengan baik apabiIa dia terIupa membvang tempat duduk bayi di beIakang basikalnya. Oleh itu, dia terp4ksa menggaIas beg GrabFoodnya sepanj4ng penghantaran kerana ket1adaan ruang di beIakang.

WaIaupun pada waktu makan tengah hari, Tan kagum apabiIa dia hanya perIu menunggv kira-kira tiga minit sahaja untuk satu pesanan siap. Pesanan juga dibungkvs dengan sangat baik dan proses pick-up juga berjalan lancar.

Antara cabar4n yang dihadap1 Tan sebagai rider adaIah apabiIa dia t1dak tahu di mana dia harus parking basikal, tambahan pula ket1ka itu hujan sedang turun.

Tan berjaya menghantar empat pesanan dalam masa lebih kurang dua jam dan berterima kasih kepada Lim yang telah memberi tunjvk aj4r.

Tan sangat mengagvmi Lim, seorang bapa yang sanggup membant1ng-tuIang menghantar 20 hingga 30 pesanan sehari untuk menyara keIuarga.

Di akh1r hantarannya, Tan turut mengucapkan Selamat Hari Bapa kepada para bapa yang sentiasa meIakukan yang terbaik untuk keIuarga tersayang.

sumber : SiakapKeli