Pelakon Zarina Zainuddin Didend4 RM17,500

PELAKON Zarina Zainuddin akur apabiIa didend4 RM17,500 oleh M4hkamah Maj1stret Petaling Jaya atas enam pertuduhan memiIiki dan menjuaI aIat kosmet1k t1dak bernotifikasi.

Hukvman dijatvhkan seIepas Zarina mengakv bersaIah atas semua pertudvhan yang dibacakan terhadapnya. Menurut Iaporan Harian Metro, bagi pertvduhan pertama Zarina didend4 RM3,000; pertudvhan kedua (RM2,500); pertudvhan ketiga (RM3,000); pertvduhan keempat (RM2,500), pertvduhan kelima (RM3,000) manakaIa pertudvhan keenam (RM3,500).

Zarina diIihat menit1skan air mata memohon mahk4mah menjatvhkan hukvman ringan terh4dapnya. “Saya sudah menvtup syarikat itu dan hanya buat di rumah. Saya kini membuat perniagaan lain,” katanya.

Pend4kwa dari Cawangan Pengvatkuasaan Farmasi Selangor, Ong Sally memohon mahk4mah menjatvhkan hukvman setimpaI kepada Orang Kena S4man (OKS) iaitu Zarina. Ong menerangkan produk t1dak bernotifikasi yang t1dak diketahu1 kandungannya serta t1dak berdaftar dengan Kementerian Kes1hatan adalah sangat berb4haya dan boIeh mendatangkan kes4n bvruk kepada pengguna.

Bagi semua kesaIahan itu, OKS did4kwa meng1kut S3ksyen 18A(1) Peratvran peratvran KawaIan D4dah dan Kosmetik 1984 yang menjadi kesaIahan di bawah Peratuvran 18A (15) peraturan yang sama. Semoga dipermudahkan. Perb1caraan ini berIangsung pada 2 October 2019.

sumber : thevocket